Treasure Island

Základní informace

 • datum vydání poslední verze na PMD-85: 10.3.2017
 • portace kódu ze ZX Spectra (hudba převzata z verze pro Commodore Plus/4)
 • využití RAM: 0000h ÷ 7FFFh, C000h ÷ FFFFh (včetně zápisníku)
 • podpora modelů: všechny verze PMD-85 (1/2/2A/3)
 • grafika: volitelně ČB, 4-barevný RGBM, ColorAce
 • hudba/zvuky: ano – vestavěný akustický měnič
 • ovládání: klávesnice (klávesy Q,A,O,P,M,H,T,B,K0,K1) nebo joystick B (GPIO1)

Ovládací klávesy

 • Q = nahoru, A = dolů, O = vlevo, P = vpravo, M = hození meče
 • H = pozastavení hry
 • T = pokračování ve hře
 • B+T = restart hry
 • K0 = vypnutí zvuku
 • K1 = zapnutí zvuku

Popis hry a její vlastnosti

Po absolvování prvních dvou meziher (nalodění se na Hispaniolu a cesta v podpalubí lodi) se hráč ocitne na ostrově. Cílem je najít poklad a… vrátit se na loď. Ovšem tak jednoduché to nebude. Sbírání předmětů, které hráč nalézá na ostrově, přináší ve většině případů (s jednou výjimkou) pouze bodový zisk. Stejně tak zabíjení pirátů vržením meče je někdy zbytečné, jindy ovšem nezbytné pro průchod do části ostrova, kterou pirát hlídá. Nějaké meče jsou volně roztroušeny po ostrově, jindy zase můžete sebrat meč, který po Vás hodí pirát, pokud se ocitnete v jeho blízkosti. Pro klid Vaší duše nutno říci, že hru zřejmě nelze dohrát se skóre 100%, přestože ostrov obsahuje dostatek „materiálu“ pro 100% naplnění hry.

Po automatickém spuštění hry je uživatel vyzván k volbě, v jakém barevném režimu chce hru spustit. Tato volba provede „degradaci“ počtu barev a bez nového načtení hry se již nelze vrátit k vyššímu počtu barev.

Hra je přímou portací verze ze ZX Spectra, proto pro ni platí stejná pravidla. Navíc je opravena chyba původní předlohy, která znemožňovala regulérní pohyb hráčova protivníka v závěru hry. Aby se kód hry i s nově přidanou hudbou vešel do 32kB RAM, došlo k redukci animačních dat a mapa ostrova je uložena v komprimované podobě. Naopak kvůli rychlosti, se kterou je PMD-85 vůči ZX Spectru na štíru, jsou animační fáze slepců v 1. mezihře a pirátů na ostrově ukládány odděleně pro každou odlišnou barvu. Jejich obarvování za chodu totiž drasticky snižovalo celkovou rychlost hry.

Předchozí verze hry

Původně uvolněná varianta hry obsahovala chybu, v důsledku které se na reálném PMD-85 pohyboval hráč příliš rychle. Na simulátoru RM-Teamu se tato chyba neprojevovala.

POKE

 • >0A60 AF C9   =>   v 1. a 2. mezihře nevadí hráči kontakt s nepřítelem
 • >1306 00 00 00   =>   na ostrově neubývají životy (smrt ovšem může nastat)
 • >116E 00   =>   trvalé vlastnictví meče

Soubory ke stažení

Galerie obrázků (hra v režimu ColorAce)

obrázek během nahrávání

titulní obrazovka hry

1. mezihra

2. mezihra

 

 

 

 

.. a na ostrově

mapa hry

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.