Jak na to..

Někdy není čas ani chuť vymýšlet vymyšlené a tak sem budu dávat věci, které fungují, jsou vyzkoušené a můžete je okamžitě použít v cílové aplikaci. Ovšem odladěné jsou tyto programy na PMD-85 s jeho hardwarovými dispozicemi..

Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu

Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu – verze II

Limitní časování procesů pomocí obvodu UART

Převod binární hodnoty na formát BCD

Generování celočíselných pseudonáhodných posloupností maximální délky

Akcelerace procedury kreslení obrázků na PMD 85