Jak na to..

Někdy není čas ani chuť vymýšlet vymyšlené a tak sem budu dávat věci, které fungují, jsou vyzkoušené a můžete je okamžitě použít v cílové aplikaci. Ovšem odladěné jsou tyto programy na PMD-85 s jeho hardwarovými dispozicemi..

Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu

Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu – verze II

Limitní časování procesů pomocí obvodu UART

Převod binární hodnoty na formát BCD

Generování celočíselných pseudonáhodných posloupností maximální délky

Akcelerace procedury kreslení obrázků na PMD 85

Ovladač myši typu MOUSE602