Funny Fruits

Základní informace

 • datum vydání poslední verze na PMD-85: 10. 2. 2019
 • původní kód, inspirovaný hrou z platformy MS-DOS
 • využití RAM: (ve vývoji)
 • podpora modelů: všechny verze PMD-85 (1/2/2A/3)
 • grafika: ČB/4-barevné RGBM/4-barevné WGRM/ColorAce
 • hudba/zvuky: (ve vývoji)
 • ovládání: klávesnice, joystick A/B, myš602

Ovládací klávesy

 • ve vývoji

Popis hry a její vlastnosti

Cílem hry je čím jak nejdéle odolávat náporu nového ovoce a maximalizovat skóre v podobě šťávy, vyrobené z nasbíraných plodů.

Hráč přesouvá ovoce tak, aby stejný druh ovoce uložil do svislé či šikmé řady. Pokud uloží pět a více stejných kousků do řady, všechny tyto kousky v nepřerušené řadě zmizí, uvolní místo pro další ovoce a samozřejmě se přičte skóre v podobě šťávy ve zkumavce vedle hracího pole. Velikost přírůstku šťávy je přímo úměrná množství seřazeného (a odstraněného) ovoce. Ovšem po každém přesunu jednoho ovoce v hracím poli se objeví tři nové kousky ovoce. Smyslem hry je zřejmě vybudovat strategii řazení ovoce tak, aby rychlost jeho odstraňování byla v rovnováze (nebo větší) než rychlost přírůstku nového ovoce.

Soubory ke stažení

 • hra Funny Fruits – Soubor virtuální MGF pásky pro emulátor PMD-85 od RM-TEAMu

pozn.: ke spuštění hry v simulátoru PMD-85 od RM-TEAMu je nutno zvolit model PMD 85-1, zapnout podporu myši 602 a zapnout režim ColorAce

Galerie obrázků (hra v režimu ColorAce)

Herní plocha

 

 

 

 

 

 

 

13 komentářů u „Funny Fruits

 1. Libor L.A.

  Původně jsem záměr přepsat tuto hru pojal v okamžiku, kdy dcera začala shánět verzi pro DOS. A napadlo mě, že by to byl ideální adept na ovládání myší. Ovšem požadovaná rychlost odezvy CPU na snímání „myších“ signálů je neslučitelná s kmitáním ovoce ve vybrané buňce. Na to nemám řešení. Možná časem indikátor vybraného ovoce budu řešit jinak a tu implementaci myši dodělám. Uvažoval jsem o ovládání myší, kompatibilním s nativní myší PMD-85 a ATARI ST MOUSE (hardwarově a konektorově je kompatibilní se standardními JOYSTICKy) a kdysi (1995?) už jsem driver tohoto typu myši na PMD-85 rozchodil.

  Prozatím je indikátor vybrané buňky řešen „ovíjejícím se pruhem v délce poloviny obvodu vybrané buňky po vnějším obvodě buňky“. Je totiž nutno rozlišit vybranou buňku ve smyslu náhrady „myšího“ kurzoru a vybranou buňku ve smyslu již označeného ovoce (zde, ve shodě s originálem, se jedná o vibrace ovoce v označené buňce). Popis složitý, v praxi doufám intuitivní. Ostatně, brzy budu chtít uvolnit demo s pohybem kurzoru.

 2. Libor L.A.

  Integrace základního grafického jádra a ovladače myši dokončena.

  Započato s modulem detekce buňky, na kterou klikne hráč myší. Prozatím pracuji nad variantou, kdy se s ohledem na adresu myšího kurzoru ve videoram vymezí svislý a vodorovný pruh, v jejichž průsečíku zůstanou 0 až 3 buňky. Tato eliminace probíhá rychle. Na výslednou sadu maximálně tří potenciálně blízkých buněk pak aplikuji Pythagorovu větu, abych určil nejmenší pixelovou vzdálenost středu vybírané buňky od pozice myšího kurzoru. Vypočítat druhé mocniny rozdílů souřadnic v kartézském systému je jednoduché, na to stačí rutina osmibitového násobení. Jak ale na odmocninu? Protože nejrychlejší výpočet odmocniny je ten, který se neprovede, zkusím to právě takto. Vycházím z předpokladu, že porovnávat odmocniny dvou čísel je z hlediska jejich vzájemné velikosti totéž, jako porovnávat jejich přímé hodnoty, tedy druhé mocniny délek přepon. Teď už to jen realizovat. Na tom se právě pracuje a až to odladím i na skutečném železe, uvolním asi první klikací demo.

  1. Libor L.A.

   Modul detekce označené buňky je hotov. Pár testů jsem udělal a zatím to dělá to co má. Ostatně během vývoje se naoznačuji tolika buněk, že se případná chyba dříve či později projeví. Tak jako vždy modul prodělal určitou evoluci. Nakonec to funguje tak, že při stisku levého tlačítka myši procházím všechny relevantní buňky a testuji jejich odchylku od kurzoru myši nezávisle pro obě souřadnice X a Y. Pokud některá z těchto dvou odchylek je větší než 12, jdu na test další buňky, neboť jsem evidentně mimo půdorys buňky. Ale pokud jsou obě odchylky dX i dY pod 13 pixelů, vypočtu pomocí tabulky druhou mocninu. Ta tabulka je pak definována pouze pro druhé mocniny čísel 0 až 12 a je tedy přijatelně krátká. Abych pak definitivně rozhodl, zda jsem kliknul na právě testovanou buňku, porovnám výraz dX^2 + dY^2 s konstantou 144 (ta představuje druhou mocninu poloměru 12 pixelů, což je přijatelná kruhová aproximace šestiúhelníku buňky). Zda to funguje, můžete posoudit v aktuálně uvolněném demu.

   Nyní je na řadě modul RANDOM. Asi není problém generovat (pseudo)náhodná čísla. To, co činí tento modul poněkud složitějším bude mechanismus, který bude statisticky zvýhodňovat hodnoty, které dlouho při losování nepadly. Ať již při výběru ovoce či při výběru buňky, kde se toto ovoce objeví.

 3. Libor L.A.

  Další modul dokončen. Tentokrát to byl modul pro mazání ucelených řad stejného druhu ovoce. Ten byl nad očekávání jednoduchý. Nyní se pokusím udělat animaci buňky, označené myší. Buď se podaří časově skloubit kmitání ovoce s rychlostí ovladače myši (něco mě napadlo) nebo to udělám tím ovíjejícím se hadem kolem označené buňky (již vyzkoušeno a tento druh kurzoru bude stejně použit, pokud hráč přepne ovládání na klávesnici). Po zvládnutí této etapy uvolním další demo, pak to totiž bude mít smysl. A pak zbyde kromě estetických kudrlinek (menu, fonty, zvuk, atd.) už jenom algoritmus pro hledání cesty (bude to Dijkstra).

 4. Libor L.A.

  Dnes jsem tedy uvolnil první funkční demo. Chybí ty zmíněné estetické drobnosti ale hlavně chybí dodělat algoritmus pro nalezení cesty mezi výchozí a koncovou buňkou cesty, po které se pohybuje ovoce. Prozatím to funguje tak, že označené ovoce nepotřebuje spojitou cestu do cílového bodu ale objeví se tam přímo. O to je ta hra drasticky jednodušší. Prozatím.

  Kupodivu se podařilo nalézt řešení souběžného kmitání ovoce a dostatečně rychlého pohybu myši. Ostatně, můžete posoudit sami.

  A ještě jednou upozorňuji, že na emulátoru PMD-85 musíte zapnout verzi 1, zapnout podporu myši 602 a zvolit systém ColorAce. Hra se nahrává z magnetofonu příkazem MGLD 01 a spouští příkazem JUMP 0000.

  1. Libor L.A.

   1. chyba – hned po startu se omylem aktivuje kurzor označené buňky a to způsobí falešné zobrazení čtvrtého ovoce
   2. chyba – po obsazení přesně všech buněk hracího pole se hra neukončila i když už bylo jasné, že nově označenou buňku už nebude kam umístit

   obě chyby odstraněny

 5. RomBor

  Paráda.
  Možno by bolo dobré, po pridaní posledného ovocia v rade, to posledné aj zobraziť a pred odstránením celého radu s ovocím, 2x/3x „zablikať“ celým radom.

  1. Libor L.A.

   OK. Beru na vědomí. Popřemýšlím nad tím, jak by to implementačně vypadalo. Zatím jsem to udělal podle originálu na DOSu.

 6. Libor L.A.

  Doplněno:
  1) probliknutí zkompletované řady ovoce
  2) doplněn ukazatel rekordu
  3) sjednoceny vnitřní procedury kolem kmitacího „kurzoru“ vybraného ovoce
  4) doplněna obsluha klávesy STOP (prozatím jen restart hry)

  Upload této verze proveden. Nyní budou na řadě ty kudrlinky, o kterých jsem mluvil již dříve. Včera jsem dělal nějaké propočty kolem odhadované doby nalezení nejkratší cesty pro cestování ovoce po obrazovce. Floyd-Warshallův algoritmus, který řeší nalezení nejkratší cesty silově, by k nalezení cesty potřeboval odhadem 55 vteřin. Tudy ne. Již zmíněný Dijkstrův algoritmus zase vyžaduje datové struktury, které si s assemblerem moc netykají. Respektive jejich realizace zabere nějaké to úsilí. Takže hru zprovozním bez hledání cesty a až to celé pojede, pak se uvidí, zda bude ovoce hledat a procházet cestu mezi výchozí a cílovou buňkou, či zda to zůstane v současné podobě (hra je jednodušší ale ne zase tak moc, jak jsem čekal).

 7. Libor L.A.

  Upload pokročilé verze hry. Zprovozněna herní grafika a menu. Zbývá dodělat alternativní ovladače pohybu kurzoru (klávesnice a joystick), nějaké ty výstupy pro výhru a prohru a překlopit celoobrazovkové logo nad menu. A samozřejmě autostarter se vším, co k němu patří. Hudbu tentokrát vynechám, je to přeci jen cvičná aplikace pro myš.

 8. Libor L.A.

  Protože se jeden dobrovolník nabídl, že zkusí zapracovat do hry Funny Fruits algoritmus pro hledání nejkratší cesty, čeká hra na tento pokus. Alespoň jsem provedl upload poslední verze někdy z prosince, která už je ovladatelná nejenom myší ale i klávesnicí nebo joystickem. Menu tuším funguje již celé.

 9. RomBor

  Tá „symbolika“ v menu sa mi páči. Je veľmi podarená a prudko zrozumiteľná. ;-)
  Pri zvolení ovládania Klávesnicou alebo Joystickom funguje iba pohyb hore a dole. Doprava a doľava nie – iba preblikne červená LED.

  1. Libor L.A.

   Ta červená LEDka signalizuje jakousi funkci SHIFTu u bočních šipek. Samotné stisknutí šipky vlevo či vpravo pohyb nevyvolá, neboť se neví, zda má pohyb být šikmo nahoru nebo šikmo dolů. Samotnou akci s kurzorem vyvolá až stisk kláves nahoru a dolů. Takže platí:

   vlevo dolů = nejprve stisknout vlevo (jakoby SHIFT), pak dolů (teprve nyní se kurzor posune)
   vlevo nahoru = nejprve stisknout vlevo, pak nahoru
   nahoru = samotný stisk klávesy nahoru
   vpravo nahoru = nejprve stisknout vpravo, pak nahoru
   vlevo dolů = nejprve stisknout vlevo, pak dolů
   dolů = samotný stisk klávesy dolů

   Zkoušel jsem několik různých systémů pro ovládání kurzoru do „šesti světových stran“. Tenhle je z nich nejlepší jako kompromis mezi ovládáním na fyzickém PMD-85 a v emulátoru. Na samotném PMD-85 je pěkně seřazených 6 kláves pro pohyb kurzoru, které jsou jako ušity pro tuto hru. Bohužel v emulátoru PMD-85 na klávesnici PC jsou klávesy prostorově přemapovány a je to nepoužitelné.

   A ovládání joystickem se chová stejně. Nejprve vychýlím joystick do požadované (nebo žádné) boční strany a pak „doťuknu“ diagonálu nahoru či dolů. Pohyb přímo nahoru a dolů je jednoznačný.

   Já vím, slovní popis vypadá složitě, ale nějak se mi to ovládání jevilo nejlepší. Ale pokud někdo najde jiný intuitivní styl ovládání, rád zapracuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.