Diagnostický modul č. 1 pro aplikační port PMD-85

Pro rychlou diagnostiku PMD-85 byl vytvořen modul, který má tyto vlastnosti:

  • připojení na aplikační port PMD-85
  • možnost čtení (8x LED) a zápisu (8x DIP switch) na vybraný port (8x DIP switch)
  • detekce přítomnosti napětí -5V a +12V
  • MKO pro signály IOW, IOR, T0-OUT, T1-OUT, PHI2TTL a RST
  • možnost zablokování T0 nebo T1
  • možnost přepnutí V/V pouze na pasivní příposlech bez zpětného čtení

Pomocí DIP přepínače „ADR“ lze navolit adresu V/V. Zápis dat z CPU na tuto adresu se zobrazí na 8x LED (označení „OUT“). Pokud CPU čte z nastavené V/V adresy, umožňuje modul zadat čtená data, opět pomocí 8ks DIP přepínačů (označení IN). Funkci čtení lze zablokovat nebo povolit pomocí DIP přepínače (volba „OUT“ nebo „IN/OUT“).

Napětí systému -5V a +12V jsou detekována pomocí LED, přítomnost napětí +5V je dána funkčností modulu.

Impulsní signály jsou detekovány pomocí MKO s délkou dosvitu cca 0,2sec. Jedná se o signály IOW, IOR, výstup časovače T0, výstup časovače T1, PHI2TTL a RST. Signály IOR a IOW jsou pomocí MKO detekovány přímo, nejsou podmíněny signálem platné adresy V/V.

Vstupy GATE časovačů T0 a T1 lze pomocí DIP přepínačů zablokovat nebo povolit (volby „DIS“ nebo „GATEx“). Vstupní signál žádosti o přerušení /INT je na desce modulu připojen na signál výstupu časovače T0-OUT. Vstupní hodinový signál časovače T0 je na desce modulu připojen na signál PHI2TTL.

Diagnostický modul č. 1

Schéma #1

Schéma #2

 

 

 

 

1 komentář u „Diagnostický modul č. 1 pro aplikační port PMD-85

  1. Libor L.A.

    Protože deska interface vestavěná v PMD-85 specificky blokuje V/V operace na adresách, které mají nulový adresní bit A2 nebo A3 nebo A7, nelze „odposlouchávat“ komunikaci interních periferií PMD-85. Pro tyto účely bude vyroben diagnostický modul č. 2, který se bude zasouvat do konektoru ROM modulu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.