Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu – verze II

Předchozí verze přehrávače dvouhlasé hudby pracovala s děličkami s rozlišením 8 bitů. To se v praxi ukázalo jako celkem dost omezující faktor, neboť již v oblasti malé dvoučárkované oktávy zely díry po nepokrytých tónech. A z tříčárkované malé oktávy zbylo jen torzo.

Nová verze přehrávače využívá techniku, použitou u DDS (přímé digitální syntézy), kdy k základnímu akumulátoru se opakovaně přičítá konstanta, přímo úměrná požadované frekvenci. A při přetečení akumulátoru se neguje hrana výstupního generovaného signálu. Procesor i8080 má hardwarovou podporu pro 16-bitové sčítání, proto i uvedený přehrávač pracuje s tímto rozlišením. Přesněji řečeno, konstanty, určující frekvence jednotlivých not mají rozlišení 16 bitů. A jak se ukázalo v praxi, pomocí tohoto mechanismu lze bez problémů pokrýt rozsah 88-klávesového klavíru, tzn. rozsah A2(subkontra/velká dvoučárkovaná) až c5(malá pětičárkovaná oktáva). Použitá technika zvládá i větší rozsah, je otázkou, kam až je zapotřebí zajít.

Uvedený příklad obsahuje i skladbu, z jejíhož zápisu je vidět struktura definičních dat této skladby. Struktura dat a interní mechanismus přehrávače byl upraven tak, aby umožňoval transpozici celé skladby (pro případ, že přebereme data z jiného systému a nechce se nám ručně přepočítávat čísla not) a také umožňuje v rozsahu 1..7 měnit globální tempo skladby (lepší než nic).

Při přenosu dat na jiné systémy (třebaže na bázi i8080 – ovšem záleží taky na poměrném počtu vkládaných WAIT stavů od hardware počítače!) je třeba pamatovat ještě na jedno hardwarově závislé řešení. Tím, že má PMD-85 pověšen speaker na bitu PC2, má jednu výhodu. Zapíšu-li hodnotu 04h na výstupní port PC služební 8255-ky, nahodím tím speaker do log. 1. Pokud stejnou hodnotu 04h zapíšu do řídicího registru téže 8255-ky, nuluju výstupní pin na portu PC2 a tím na speaker zapíšu log. 0. Takže mohu trvale držet v akumulátoru hodnotu 04h a nemusím měnit jeho obsah a tím zpomalovat smyčku přehrávače. Tento efekt funguje jen pro některé pozice bitů. S tím je zapotřebí se při portaci na jiné systémy buď vypořádat, nebo zapisovat pouze na port PC a před patřičnou instrukci OUT zařadit instrukci MVI A,pozice_bitu_speakru. Pak se ovšem natáhne délka hrací smyčky a bude nutno přepočítat děličky not.

Zde je tedy slíbený příklad:

Příklad s použitím knihovny přehrávače (assembler)

Příklad ve formě virtuální MGF nahrávky pro emulátor PMD-85 od RM-Teamu

Zvukový záznam skladby (formát WMA)

Použité řešení má kromě většího rozlišení ještě další výhodu v tom, že algoritmus má pořád stejnou délku (vyjma měření doby trvání tónu při přetečení registru C – ale tam to nevadí). Takže když generátor 1. tónu překlopí logickou úroveň, neprojeví se to na délce generované vlny tónu č.2.

Další fajnovostí, kterou se tato verze může pochlubit, je čtyřnásobný počet těl vlastního generátoru. Každá z těchto čtyř instancí předpokládá určitou kombinaci logických hodnot obou zvukových generátorů: 0/0, 0/1, 1/0 nebo 1/1. Každé tělo se stará o tu svou kombinaci a při potřebě změnit logickou hodnotu na výstupu některého kanálu se přejde na jiné tělo.

Oproti původnímu přehrávači s osmibitovým rozlišením má tento poněkud „zastřenější“ projev. Asi je to tím, že z nějakých 40T/kanál se délka algoritmu protáhla na ca 51,5T/kanál a tím se výstupní signál hůř synchronizuje se vzorkovací frekvencí zvukové karty na PC, která je fixně nastavena na 44100Hz.

Ještě jedna poznámka. Vypočtené konstanty pro generátor tónů jsem původně počítal pro zpomalení procesoru (od vkládaných WAIT stavů od videoprocesoru) na úrovni 15-16%. Nakonec jsem podle měření skutečných generovaných frekvencí na čítači zpětně propočetl, že zpomalení této konkrétní sekvence instrukcí činí asi jen 10%. Nějak hlouběji jsem se v tom nešťoural, pokud se někomu bude přeci jen chtít, tak jeden průchod smyčkou má 103 taktů CPU a pro vygenerování celé vlny je tedy třeba 2×103 = 206 taktů CPU.

3 komentáře u „Generování dvouhlasé „hudby“ na jednobitovém výstupu – verze II

 1. Libor L.A.

  Do článku jsem doplnil i odkaz na WMA soubor se zvukovým záznamem použité skladby, přehrávané ve výše uvedeném přehrávači dvouhlasé hudby.

 2. Libor L.A.

  Pokračující pokusy s tříhlasým přehrávačem ukazují, že již při třech hlasech je poměrná energie, kterou lze během 1/3 doby předat na speaker už tak malá, že zvuk každého jednoho hlasu zní značně slabě a nevýrazně. Za ten efekt tříhlasé melodie ta nízká kvalita zřejmě již nemá smysl. U čtyřech hlasů se již nedá mluvit o použitelném zvukovém výstupu. A to jsem u těch tří a čtyřhlasých přehrávačů použil techniku předpočítání samplu do buferu a až následně jeho optimálně rychlé přehrávání.

  Oproti tomu se o dvouhlasého přehrávače objevila možnost „relativně jednoduše“ doplnit možnost ca 4-stupňové (ne 4-bitové!) regulace hlasitosti pro oba hlasy nezávisle. Jedná se o metodu, kdy změnou střídy výstupního obdélníku lze měnit energii (=hlasitost) zvukového výstupu. Trochu se samozřejmě vlivem změny složení harmonických složek mění i „barva“ zvuku, ale je to řešení. Mimochodem toto řešení je použito právě u Trailblazeru při postupném ztišování cinkání při ztrátě míče.

  1. Libor L.A.

   Dnes přišel nápad, jak udělat tříhlasou hudbu. Tedy další z řady nápadů na toto téma. Ovšem tentokrát se to podařilo dotáhnout do stádia poslouchatelnosti. Ještě musím dodělat nějaké tělo, které bude lovit tóny z notového zápisu a regulovat rychlost přehrávání ale první výsledky znějí slibně. A protože je program opět na samé hranici rychlosti, pro počítání délky tónů je použito „Limitní časování pomocí UARTu“. Naštěstí se v okolí „lidských“ délek tónů nalézá celá řada časových konstant UARTu, takže regulace rychlosti přehrávače by mohla být celkem jemná. Jen to musím doladit..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.